คณะผู้บริหาร

นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา