ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มิ.ย. 64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
25 ธ.ค. 63 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
30 พ.ย. 63 เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/63
ชุดพละ
06 พ.ย. 63 ถึง 11 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
ชุดนักเรียน
25 พ.ย. 62 ถึง 27 พ.ย. 62 รับการประเมินภายนอกรอบ 4 จาก สมศ.
30 ต.ค. 61 เปิดเรียน
11 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 แข่งทักษะระดับเขต
09 ต.ค. 61 แข่งทักษะเด็กพิเศษ
24 ส.ค. 61 ถึง 25 ส.ค. 61 คณะครูศึกษาดูงาน
13 ก.ค. 61 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
วัดวัดสมศรี/ชุดขาวปฎิบัติธรรม
28 ธ.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
06 ต.ค. 60 ทัศนะศึกษานักเรียน
03 ต.ค. 60 ถึง 04 ต.ค. 60 สอบปลายภาค
26 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 แข่งทักษะระดับเขต
19 ก.ย. 60 นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของโรงเรียน
08 ก.ย. 60 แข่งทักษะระดับกลุ่ม
31 ส.ค. 60 ถึง 01 ก.ย. 60 งานเกษียณ
17 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 กีฬาอำเภอ
25 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 กีฬากลุ่ม
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ชุดขาวปฏิบัติธรรม โรงเรียนบ้านโคกกุง
01 ก.ค. 60 สวนสนาม
29 มิ.ย. 60 ซ้อมใหญ่สวนสนาม
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสนทรภู่
22 มิ.ย. 60 เยี่ยมคลอดครูอุ๊
16 มิ.ย. 60 พระธรรมฑูต
15 พ.ค. 60 เปิดเรียน
ชุดนักเรียน
09 พ.ค. 60 กีฬาสี
08 พ.ค. 60 กิจกรรมไหว้ครู
ชุดนักเรียน
22 มี.ค. 60 ปัจฉิมนืเทศ
16 มี.ค. 60 ทัศนศึกษา
14 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 สอบปลายภาค
08 มี.ค. 60 สอบNT ป.3
07 มี.ค. 60 มอบเกรียรติบัตรครูแดร์
01 มี.ค. 60 สอบกลาง ป.2,4-5 และม.1-2
24 ก.พ. 60 สอบอ่าน ป.3-4
23 ก.พ. 60 สอบอ่าน ป.1-2
17 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
02 พ.ย. 59 ถึง 04 พ.ย. 59 เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน
27 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียน 2/59
26 ต.ค. 59 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
03 ต.ค. 59 ถึง 04 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
31 ส.ค. 59 กตปน.เข้าประเมินโรงเรียน
28 ส.ค. 59 แข่งกีฬาระดับเขต
24 ส.ค. 59 ถึง 28 ส.ค. 59 แข่งกีฬาระดับเขต
19 ส.ค. 59 ทัศนศึกษานักเรียนที่เมืองทองธานี
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่
08 ส.ค. 59 ถึง 09 ส.ค. 59 แข่งกีฬาระดับอำเภอ
13 ก.ค. 59 ถึง 15 มิ.ย. 59 แข่งกีฬากลุ่ม
20 มิ.ย. 59 แข่งทักษะภาษาอังกฤษระดับกลุ่ม
โรงเรียนบ้านโคกกุง กลุ่มนาโพธิ์2
17 มิ.ย. 59 อบรมขับขี่ปลอดภัย
16 มิ.ย. 59 ตรวจฟัน
16 มิ.ย. 59 ดูการเดินสวนสนามลูกเสือ
หอประชุม
15 มิ.ย. 59 ประชุมกรรมการแข่งทักษะภาษาอังกฤษ(บ่าย ณ ห้องประชุม)
14 มิ.ย. 59 อำเภอพบนักเรียนหน้าเสาธง
11 มิ.ย. 59 ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
11 มิ.ย. 59 ถึง 12 มิ.ย. 59 อบรมจัดทำวิจัยพัฒนาครูคณิต/อังกฤษ(ครูนา/ครูกิฟ)
09 มิ.ย. 59 ไหว้ครู
09 มิ.ย. 59 แข่งทักษะภาษาไทย
09 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
03 มิ.ย. 59 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี
20 พ.ค. 59 แข่งขั้นตอบปัญหาธรรมะ ระดับเขต
อ.พุทไธสง
18 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง1/2559
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียน 1/2559
28 มี.ค. 59 แข่งขันทักษะด้านธรรมะ
24 มี.ค. 59 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ,ม.3
19 มี.ค. 59 แข่งขันท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ระดับเขต)
ร.ร.โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
18 มี.ค. 59 รับการประเมินจาก กตปน.
14 มี.ค. 59 สอบภาษาไทย ป.2 (ข้อสอบเขต)
14 มี.ค. 59 สอบ5กลุ่มสาระหลัก ป.4-5,ม.1-2(ข้อสอบเขต)
14 มี.ค. 59 ทดสอบข้อสอบกลาง
12 มี.ค. 59 แข่งขันท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ระดับกลุ่ม)
ร.ร.บ้านโคกกุง
10 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 สอบปลายภาค 2/58
05 มี.ค. 59 อบรมพัฒนาบุคลากร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป.บร.4
08 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็ก
30 ธ.ค. 58 กิจวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมอาเซียน
25 ธ.ค. 58 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
20 พ.ย. 58 ค่ายวิชาการ
ชุดพละ ร.ร.บ้านโคกกุง
19 พ.ย. 58 ค่ายคุณธรรม ป5-ม.3
ชุดขาว ร.ร.บ้านโคกกุง
18 พ.ย. 58 ค่ายคุณธรรมอ.1-ป.4
ชุดขาว ร.ร.บ้านโคกกุง