ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 320) 23 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่องการวัดและประเมินผลปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 422) 08 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 389) 08 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกุง เรื่อง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 488) 21 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (on site) (อ่าน 552) 20 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 465) 25 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่องรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน (อ่าน 722) 18 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 1019 (อ่าน 1537) 03 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่อง งดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม ของผู้เรียนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปกติ (อ่าน 452) 06 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุงเรื่องมาตรการป้องกันของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 452) 30 ก.ค. 64
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 383) 14 ก.ค. 64
ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 (อ่าน 351) 30 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 438) 31 พ.ค. 64
ประกาศมาตรฐานประถม และค่าเป้าหมายของโรงเรียนบ้านโคกกุง (อ่าน 430) 25 พ.ค. 64
ประกาศมาตรฐานปฐมวัยและค่าเป้าหมายของโรงเรียนบ้านโคกกุง (อ่าน 429) 25 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 595) 24 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่องมาตรการป้องกันไวรัส COVID _19 เพื่อให้นักเรียนมาเรียนทันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 566) 13 พ.ค. 64
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี (อ่าน 677) 16 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 630) 08 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย เรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 657) 08 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 641) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่องการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 852) 30 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 852) 19 มี.ค. 63
ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 1234) 15 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 1327) 12 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) (อ่าน 1084) 24 พ.ย. 61
ประกาศอัตลักษณ์ มาตรฐาน และค่าเป้าหมาย 61 โรงเรียนบ้านโคกกุุง (ขั้นพื้นฐาน) (อ่าน 1228) 16 พ.ย. 61
ประกาศอัตลักษณ์ มาตรฐาน และค่าเป้าหมาย 61 โรงเรียนบ้านโคกกุุง (ปฐมวัย) (อ่าน 1398) 16 พ.ย. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่68กลุ่มนาโพธิ์ 2- 61 (อ่าน 1320) 04 ก.ย. 61
เชิญประชุมคณะกรรมการแข่งขันงานสิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่68 ระดับกลุ่ม (อ่าน 1121) 04 ก.ย. 61
ประกาศและกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1236) 19 เม.ย. 60
ประกาศค่าเป้าหมาย ปฐมวัย โคกกุง 2559 (อ่าน 1227) 19 เม.ย. 60