การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

เข้าดูสื่อการสอน การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ผ่านทาง Utube
สอนโดย ครูพนิดา   ธงจันทร์


การกำหนดรหัสเปิดไฟล์Excelและรหัสป้องกันการแก้ไขข้อมูล
คลิกที่นี่ >>>
https://www.youtube.com/watch?v=5okbhl-BpyA