การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

เข้าดูสื่อการสอน การใช้งานโปรแกรม Microsoft word ผ่านทาง Utube
สอนโดย ครูพนิดา   ธงจันทร์

การกำหนดรหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์เอกสาร word