การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1 การดาวน์โหลดไฟล์ภาพ
คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=py0s5siywNg

2
. การสร้าง โฟลเดอร์
คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=z6S_AEGfa1Q&feature=youtu.be