แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต


1. แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เปิดครื่องไม่ติด (ไฟติดที่เคสแต่ไม่ออกจอ)
>>คลิกที่นี่  https://www.youtube.com/watch?v=VtRKf1aPYQA


2. การเข้า Set Bios โน้ตบุ๊ค Lenovo Ideapad 320

>>คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=IRgoCbFNnpY

3
แก้ปัญหาเชื่อมต่อโปรProjectorเกับNotebookแล้วภาพไม่ออกจอProjector

>>คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=grTF99dGE70

4
. การเปลี่ยนรหัส Wifi ของ Router 3BB
>>คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=iUnqydPMPzY&feature=youtu.be


5. การเปลี่ยน รหัส Wifi Router TP Link
>>คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=Z7koNPGN7MQ

6
การเข้าดู IP Router Wifi ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

>>คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=igeIGVMTZiI

7. การใช้งานโปรแกรม Teamviewer เพื่อแก้ปัญหาการเรียนในห้องพิวเตอร์
>>คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=AtE6JLguEhU


8การถอนหรือลบโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
>>คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=DAVf3u9xvb0

9
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ค้าง ทุกwindows
>>คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=PhrsqG9Mj3I