วิชาคอมพิวเตอร์ ม.2 (Photoshop)
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.2 (Photoshop)
เข้าดูสื่อการสอน Photoshop ผ่านทาง Utube
สอนโดย ครูพนิดา   ธงจันทร์ 

 
การติดตั้งโปรแกรม Photoshop cc
>>รออัปโหลดข้อมูลการติดตั้งโปรแกรม Photoshop cs2
>>รออัปโหลดข้อมูล

การเปิดใช้งานโปรแกรม Photoshop
>>รออัปโหลดข้อมูล

การเปิดไฟล์ภาพเข้ามาในโปรแกรม
>>รออัปโหลดข้อมูล

การทำภาพดำ
>>รออัปโหลดข้อมูล

การตั้งขนาดหน้าต่างการทำงาน
>>รออัปโหลดข้อมูล

การตั้งค่าพื้นหลังให้มีลักษณะโปร่งใส
>>รออัปโหลดข้อมูล

การตัดต่อภาพ
>>รออัปโหลดข้อมูล

เทคนิการทำคนตัวเล็ก
>>คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=Lo40d11EqsY

การสร้างแสงแฟร์
>>รออัปโหลดข้อมูล


การพิมพ์ข้อความ
>>รออัปโหลดข้อมูล

การทำตัวอักษรโค้ง
>>รออัปโหลดข้อมูล

การไล่ระดับสีพื้น
>>รออัปโหลดข้อมูล

การทำภาพกลมกลืน
>>รออัปโหลดข้อมูล

การบันทึกไฟล์
>>รออัปโหลดข้อมูล