วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3 (ภาษาHTML)
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3 (ภาษาHTML)
เข้าดูสื่อการสอน การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ผ่านทาง Utube
สอนโดย ครูพนิดา   ธงจันทร์ 

 
การเขียนโค้ดคำสั่งตั้งชื่อเว็บไซต์
>>รออัปโหลดข้อมูล


การเขียนโค้ดคำสั่งใส่สีพื้น

>>รออัปโหลดข้อมูล

การเขียนโค้ดคำสั่งแทรกรูปภาพ
>>รออัปโหลดข้อมูล

การเขียนโค้ดคำสั่งปรับรูปภาพ
>>รออัปโหลดข้อมูล

การเขียนโค้ดคำสั่งใส่ภาพพื้นหลัง
>>รออัปโหลดข้อมูล

การเขียนโค้ดคำสั่งปรับขนาดข้อความ
>>รออัปโหลดข้อมูล

การเขียนโค้ดคำสั่งจัดกึ่งกลาง
>>รออัปโหลดข้อมูล

การเขียนโค้ดคำสั่งจัดชิดซ้าย
>>รออัปโหลดข้อมูล

การเขียนโค้ดคำสั่งจัดชิดขวา
>>รออัปโหลดข้อมูล

การเขียนโค้ดคำสั่งเชื่อมโยงเว็บไซต์ (link)
>>รออัปโหลดข้อมูล

การบันทึกหน้าเว็บไซต์
>>รออัปโหลดข้อมูล