วิชาคอมพิวเตอร์ ม.2(sketchup)
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.2(sketchup)
เข้าดูสื่อการสอน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม SketchUp ผ่านทาง Utube
สอนโดย ครูพนิดา   ธงจันทร์ 

1. การติดตั้งโปรแกรม SketchUp 8
>>คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=-9AXcZiFcfs&feature=youtu.be

2. การใช้งานโปรแกรมSketchUp 8 เบื้องต้น
>>คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=ADQXcC3vvkU&feature=youtu.be


3. การสร้างแบบบ้านหลังคาหน้าจั่ว
>>https://www.youtube.com/watch?v=QGe7t6AmVwU


4. การใส่สี ใส่กระจก และลวดลาย ให้โมเดล ด้วย SketchUp
>>
https://www.youtube.com/watch?v=YE272NFgv1c
>>รออัปโหลดข้อมูล

5. การสร้างเก้าอี้
>>รออัปโหลดข้อมูล

5. การใส่ตัววัดขนาดให้โมเดล
>>รออัปโหลดข้อมูล

6. การสร้างแบบบ้านโมเดิร์น
>>รออัปโหลดข้อมูล7. การสร้างโต๊ะทำงาน
>>รออัปโหลดข้อมูล

8. การออกแบบชุดรับแขก
>>รออัปโหลดข้อมูล

9. การออกแบบห้องนอน
>>รออัปโหลดข้อมูล

10. การออกบบห้องครัว
>>รออัปโหลดข้อมูล

11. การออกแบบโต๊ะกินข้าว
>>รออัปโหลดข้อมูล