วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1(flash)
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1(flash)
เข้าดูสื่อการสอน การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 D ด้วยโปรแกรม Flash 8 ผ่านทาง Utube
สอนโดย ครูพนิดา   ธงจันทร์ 

การติดตั้งโปรแกรม flash 8
>> คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=USteniWr-bo

การเปิดใช้งานโปรแกรม 
flash 8
>> คลิกที่นี่  https://www.youtube.com/watch?v=DVtuKeLo0F0

การวาดภาพ 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=79iLwgOMQog

เทคนิคการวาดต้นไม้อย่างไรให้ดูมีมิติ ด้วยโปรแกรม flash 8
>> คลิกที่นี่  https://www.youtube.com/watch?v=HKcpPATrpXc 

การลอกลาย ด้วยโปรแกรม flash 8
>> คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=87q0fQ-ldyY

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ frame by frame 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion tween 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

การใส่คำสั่งให้ภาพเคลื่อนไหวหยุด ด้วยโปรแกรม 
flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

การสร้างปุ่มลิงค์ 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

เทคนิคการวาดต้นไม้อย่างไรให้สวย 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

เทคนิคการทำก้อนเมฆลอยสวนทางกัน 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

เทคนิคการทำก้อนเมฆลอย ด้วยโปรแกรม flash 8
>> คลิกที่นี่  https://www.youtube.com/watch?v=J46tph9Lv1E

เทคนิคการสร้างพระอาทิตย์สาดแสง ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

เทคนิคการทำภาพเบลอชัด 
ด้วยโปรแกรม flash 8
>> รออัปโหลดข้อมูล

การแปลงไฟล์ swfเป็นไฟล์video ด้วยโปรแกรม Sviwel

>> คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=Nj-ZQ6d47CU

แก้ปัญหาพิมพ์ตัวอักษรแล้วข้อความแยกไม่ชิดกัน ในโปรแกรม flash

>> คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=DOTsAS2bf28